2019-02-13

Arbetsmiljö och lön - frågor när förbundet träffade Anna Ekström

Det var en bekymrad förbundsordförande Matz Nilsson som uppvaktade utbildningsminister Anna Ekström på onsdagen. Tre för skolledarna avgörande frågor tog han upp – arbetssituationen för skolledarna, löneutvecklingen och ansvarsavståndet, och skolans finansiering. - Det som möter mig ute i landet är instabilitet och krav på rektorer att effektivisera arbetet. Läget är mycket allvarligt.

Sveriges Skolledarförbund har uppvaktat Anna Ekström tidigare, men då i hennes roll som skolminister. Som utbildningsminister har hon nu hela ansvaret på skolans område, från förskolan till vuxenutbildningen.

- Jag möter dagligen skolledare som vittnar om den ökande arbetsbelastningen, säger Matz Nilsson. Det handlar om bristande och minskande resurser, svårigheten att få tag i behöriga lärare, och, inte minst, en ökande ström av anmälningar från vårdnadshavare.

- Arbetsbelastningen har ökat dramatiskt de två senaste åren.

Matz Nilsson tog också upp skolledarnas löneutveckling med Anna Ekström. Framför allt är det minskade ansvarsavståndet, som oroar Nilsson.

När underställd personal tjänar mer än skolledarna, minskar incitamentet att ta på sig ett större ansvar och uppdrag som skolledare.

Vid uppvaktningen överlämnade också Matz Nilsson ett brev där Sveriges Skolledarförbund begär en särskild satsning på skolledarnas löner, likt lärarlönesatsningen. Den sistnämnda slog sönder, menar förbundet, lönestrukturerna på skolans område. En lönesatsning på skolledarna skulle i viss mån återställa ordningen.

Skolans finansiering och myndighetsstruktur (skicka ut myndighetsutredningen omgående på remiss!, uppmanade Nilsson) var också två frågor som berördes.

- Det var ett mycket bra möte, sammanfattar, Matz Nilsson, och vi mötte stor förståelse för våra synpunkter.

Framför allt tog Anna Ekström mycket allvarligt på frågan om skolledarnas arbetsmiljö. När det gäller en särskild lönesatsning för skolledare, tog ministern emot brevet och kommer att återkomma med ett svar till förbundet.

Anna Ekström berättade också att arbetsordningen för utbildningsdepartementet utgår helt och hållet från det 73 punktsprogram som de fyra partierna S, MP, L och C arbetat fram. Det som gäller skolan ska genomföras under mandatperioden.

- Vi erbjöd oss som en dialogpartner i det arbetet, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Anna Ekström efter rapporten: ”Jag är oroad”

2019-07-03

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är oroad över kommunernas möjlighet att finansiera skolan....

Staten behöver finansiera skolan – nu!

2019-07-02

En ny undersökning visar att kommunala skolpolitiker inte tror på sin egen kommuns förmåga att...

Skolans finansiering håller inte längre

2019-07-02

Sveriges kommuner knäar under det finansiella ansvaret, skriver Matz Nilsson och LRs Åsa Fahlén i...