TT 2019-01-14

"Blir jubel i landets lärarkår"

I utkastet till fyrpartiöverenskommelse finns en formulering som tas emot med glädje bland lärar- och rektorsföreträdare. Det handlar om att utreda förutsättningarna för en förstatligad skola.

Också Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande, är positiv.

- Det är bra att det nu finns ett skarpt förslag i stället för att bara fortsätta diskutera. Inte minst med tanke på att SKL signalerar enorm resursbrist ute i landets kommuner. Vi ser att staten måste ta ett större ansvar, säger han.

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...