TT 2019-01-14

"Blir jubel i landets lärarkår"

I utkastet till fyrpartiöverenskommelse finns en formulering som tas emot med glädje bland lärar- och rektorsföreträdare. Det handlar om att utreda förutsättningarna för en förstatligad skola.

Också Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande, är positiv.

- Det är bra att det nu finns ett skarpt förslag i stället för att bara fortsätta diskutera. Inte minst med tanke på att SKL signalerar enorm resursbrist ute i landets kommuner. Vi ser att staten måste ta ett större ansvar, säger han.

Fler nyheter

Arbetsmiljö och lön - frågor när förbundet träffade Anna Ekström

2019-02-13

Det var en bekymrad förbundsordförande Matz Nilsson som uppvaktade utbildningsminister Anna Ekstr...

Webbutbildning ska förebygga sexuella kränkningar i skolan

2019-02-12

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar har under hösten genomfört en...

Facket kritisk till låga rektorslöner

2019-01-25

Skolledarförbundet tycker att de gotländska rektorerna tjänar för lite jämfört med kollegorna på...