2019-08-19

Förbundets frågor lyftes i Almedalen

Sveriges Skolledarförbund lyfte ett antal tunga och långsiktiga frågor under årets Almedalsvecka. På vårt eget seminarium svarade Linus Sköld från Socialdemokraterna, Betty Malmberg från Moderaterna och Roger Haddad från Liberalerna på frågor kring hur deras respektive partier vill säkra skolans långsiktiga finansiering och kompetensförsörjning, stärka likvärdigheten och minska skolsegregationen samt förbättra rektors möjligheter att ägna sin arbetstid åt sådant som verkligen gör skillnad för elevernas läranderesultat.

Hans Olsson, Maria Schillaci, Jennie Gustafsson, Erica Andrén, Nina Rung och Ingrid Essegård.

Hans Olsson, Maria Schillaci, Jennie Gustafsson, Erica Andrén, Nina Rung och Ingrid Essegård.

Politikernas visioner och löften kommenterades av Hanna Sällström Jonasson, rektor på Kompetenscentrum i Visby samt av förbundsordförande Matz Nilsson.

I diskussionen sade Linus Sköld att Socialdemokraterna är överens med Liberalerna om att staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av skolan. För S del handlar det egentligen om den framtida finansieringen av hela välfärdssektorn. Betty Malmbergs parti (M) har en annan åsikt och hävdar att pengarna till skolan även i fortsättningen ska komma från kommunen i första hand. Liberalerna har länge drivit att staten helt ska ta över skolans finansiering.

Linus Sköld var också tydlig på att vi inte kan komma åt segregationen utan att göra inskränkningar i marknadsstyrningen och skolvalet. Han menade också att marknadsstyrningen har flera andra negativa effekter som t.ex. ökande uppföljningskrav och en kundmentalitet som lägger allt för stor makt utanför professionen. L och M var mer skeptiska till sådana förändringar utan såg skolvalet som en stark positiv drivkraft.

Matz Nilsson lyfte lärarbristen och ställde frågan om vem som egentligen har ansvar för kvalitetsbrister i verksamheten när det inte går att anställa behöriga och legitimerade lärare.

Avslutningsvis diskuterades frågan om staten skulle kunna tänka sig att stötta sina kommunala kollegor i frågor som handlar om att lägga ner små skolor med bristande kvalitet. I dagsläget kan sådana politiska beslut innebära att såväl lokala politiker som tjänstepersoner möts av hot och hat, främst på nätet. Såväl S som M sade att det inte är omöjligt att man från statligt håll kan komma att formulera någon form av riktlinjer för kvalitet som skulle kunna utgöra stöd i liknande processer.

Mattias Rugert, Peter Fredriksson, Matz Nilsson, Ulrika Segervald och Ulrika Lundqvist.

Mattias Rugert, Peter Fredriksson, Matz Nilsson, Ulrika Segervald och Ulrika Lundqvist.

Vid ett annat seminarium under veckan presenterade Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Lärarnas Riksförbund en rapport som visar att kommunala skolpolitiker inte tror på sin egen kommuns förmåga att kunna finansiera skolan i framtiden. Även rektorerna bedömer att förutsättningarna med dagens finansiering av den egna verksamheten är dåliga och säger att det kommer att behövas ytterligare statliga tillskott för att klara grundskolans finansiering.

Rapporten presenterades i en debattartikel i Aftonbladet.

Matz Nilsson och 1:e vice ordförande Erica Andrén deltog i ett stort antal seminarie- och debattpaneler. Bland aktuella ämnen som diskuterades kan nämnas betygssystemet, kompetensförsörjningsfrågor, skolans digitalisering och olika aspekter på elevhälsa.

Fler nyheter

Staten! Det läcker!

2019-11-18

Vi har ett märkligt system när det gäller ansvar och styrning av vår skola. Skolan är tyvärr...

”Politiker måste våga säkerställa förutsättningarna för rektorerna.”

2019-11-13

Vi uppmanar Malmös politiker och ledande tjänstemän att fundera på om rektorerna i staden kan...

Programmet klart för Nordiska Skolledarkongressen 2020

2019-11-06

Nu är hela programmet för Nordiska Skolledarkongressen klart – två fullmatade dagar för dig som...