2019-01-21

Höga förväntningar på nya utbildningsministern

- Det ska bli intressant och roligt att följa Anna Ekström i sitt nya jobb som utbildningsminister. Vi har haft ett bra samarbete med hennes företrädare – det räknar jag med ska fortsätta!

Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson valet av Anna Ekström som utbildningsminister. Han är orolig för den försämrade arbetsmiljö som många verksamma skolledare vittnar om.

- En av de viktigaste frågorna att ta itu med omgående är professionsprogrammen, som både Skolkommissionen och samtliga partier har sagt sig vilja ha, säger Matz Nilsson.

Nu behöver vi se resultat. Bl.a. måste utredningen om nya skolmyndigheter ut på remiss.

- Frågan om ett statligt huvudmannaskap står också högt upp även på vår agenda, det är bra att den frågan ska utredas enligt januariöverenskommelsen. Svensk skola behöver en hållbar och mer likvärdig finansiering. Dagens system med många specialdestinerade statsbidrag är ohållbar.

- Framför allt behövs ett ökat tempo i utbildningspolitiken. Barn och ungdomar har inte tid att vänta.

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...