2019-01-14

Medlemsavgiften blir avdragsgill

Sveriges Skolledarförbund kommer att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket på den medlemsavgift som är inbetald från den 1 juli 2018.

Från och med 1 juli 2018 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli.

Skattereduktionen medges automatiskt utan att du behöver göra något. Du behöver inte begära någon skattereduktion i inkomstdeklarationen. Vi sänder inte ut någon kontrolluppgift för detta.

Den som inte vill att Sveriges Skolledarförbund ska meddela Skatteverket om inbetalda medlemsavgifter uppmanas höra av sig om detta senast den 18 januari så undantas de uppgifterna. Observera att du då också undantas från skattereduktionen. Hör av dig till medlemsregistret@skolledarna.se

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...