2019-01-14

Medlemsavgiften blir avdragsgill

Sveriges Skolledarförbund kommer att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket på den medlemsavgift som är inbetald från den 1 juli 2018.

Från och med 1 juli 2018 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli.

Skattereduktionen medges automatiskt utan att du behöver göra något. Du behöver inte begära någon skattereduktion i inkomstdeklarationen. Vi sänder inte ut någon kontrolluppgift för detta.

Den som inte vill att Sveriges Skolledarförbund ska meddela Skatteverket om inbetalda medlemsavgifter uppmanas höra av sig om detta senast den 18 januari så undantas de uppgifterna. Observera att du då också undantas från skattereduktionen. Hör av dig till medlemsregistret@skolledarna.se

Fler nyheter

Arbetsmiljö och lön - frågor när förbundet träffade Anna Ekström

2019-02-13

Det var en bekymrad förbundsordförande Matz Nilsson som uppvaktade utbildningsminister Anna Ekstr...

Webbutbildning ska förebygga sexuella kränkningar i skolan

2019-02-12

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar har under hösten genomfört en...

Facket kritisk till låga rektorslöner

2019-01-25

Skolledarförbundet tycker att de gotländska rektorerna tjänar för lite jämfört med kollegorna på...