2019-04-09

Nu blir skolledarna den ledande professionen

En ledande profession – det är det nya kampanjmottot för Sveriges Skolledarförbund, som presenteras idag. Skolledare är en profession i sig. Det är utgångspunkten för kampanjen. - Nu markerar vi ännu tydligare att leda undervisning, att utveckla skolans arbete, att nå sina mål, det är att vara rektor, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Sveriges viktigaste chefer, så har Sveriges Skolledarförbund beskrivit skolledare under en lång tid, nu presenterar förbundet tillägget: en ledande profession.

Som stöd för det nya mottot, har förbundet utarbetat en så kallad professionsdeklaration.

- Idag diskuterar vi den med vårt förbundsråd, och inom kort kommer vi att publicera deklarationen, säger Matz Nilsson.

- I deklarationen formulerar vi de krav vi ställer på oss själva, för att kunna ta ansvar för utvecklingen och resultatet i förskola och skola, men också vilka förutsättningar som krävs för att våra medlemmar kan kunna nå dessa högt ställda mål för vår profession.

- Vi definierar alltså kärnan i skolledarskapet och vad det betyder för vad en skolledare ska göra och kunna. Och, som en konsekvens, vilka uppgifter som bäst utförs av andra för att frigöra skolledares tid och uppmärksamhet. Allt för att göra skolan till den bästa arbetsplatsen för såväl elever som personal.

I skolkommissionen arbetade Matz Nilsson hårt för förslaget om professionsprogram. Förbundets nya deklaration är en fortsättning av det, men också på förbundets tidigare arbete med att formulerar vad pedagogiskt ledarskap innebär.

- Det är avgörande för skolans utveckling att rekrytera nya rektorer, att formulera uppdraget på det här sättet som vi gör nu, kommer också att vara mycket viktigt för att säkerställa att svensk skola kan attrahera nya skolledare, säger Matz Nilsson.

- Jag är glad att vi idag tar det här steget. Det kommer att vara viktigt för svensk skola de kommande åren.

Fler nyheter

Budgeten är förödande för svenska välfärden

2019-09-18

Välfärdsfacken: Vi förväntade oss betydligt mer

Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda

2019-09-18

Låt skolans anställda fokusera på kärnuppdraget och ge staten ett ökat ansvar för finansiering av...

Skolledningen bör informeras vid grova våldsbrott

2019-09-18

Rättsväsendet bör informera skolledningen om en medarbetare begått grova våldsbrott. Det säger...