2019-04-11

Nya pensionsåldrar på remiss

Med utgångspunkt i pensionsgruppens överenskommelse presenterar Socialdepartementet förslag på justerade pensionsrelaterade åldrar i pensionssystemet, socialförsäkringssystemet och a-kassan samt förslag på en konstruktion av riktålder. Förslaget är nu ute på remiss.

Förslaget innebär i korthet:

År 2020

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år.
  • Arbetsskadelivräntan anpassas till att LAS-åldern höjs från 67 till 68 år.

År 2023

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år.
  • Lägsta ålder för garantipension höjs från 65 till 66 år.
  • 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år (exempelvis sjukersättningen och arbetslöshetsersättningen).
  • Arbetsskadelivräntan anpassas till att LAS-åldern höjs från 68 till 69 år.

År 2026

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension knyts till 3 år lägre än riktåldern (dvs 64 år).
  • Ålder för garantipension knyts till en ny riktålder. Förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern knyts till riktåldern.

Riktåldern syftar till att automatiskt justera upp alla pensionsrelaterade åldrar i takt med ökad medellivslängd. Konstruktionen innebär att en ökad medellivslängd ger 2/3 längre arbetsliv och 1/3 längre tid som pensionär och ska ge samma kompensationsgrad (pension i procent av slutlön) över tiden för olika årskullar. riktåldern fastställs varje år fr o m 2020 och tillämpas själtte året efter beräkningsåret (2026). Med nuvarade prognos för livslängden kommer riktåldern nästa gång att höjas år 2035.

Fler nyheter

Premiär för #ledandeprofession

2019-09-19

Stort intresse och spännande diskussioner blev det när #ledandeprofession on tour hade premiär i...

Budgeten är förödande för svenska välfärden

2019-09-18

Välfärdsfacken: Vi förväntade oss betydligt mer

Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda

2019-09-18

Låt skolans anställda fokusera på kärnuppdraget och ge staten ett ökat ansvar för finansiering av...