Vxonews 2019-02-26

Rektorslönerna ökar mest i Kronoberg

Skolledarna i Kronobergs län fick den bästa löneökningen i hela Sverige under 2018. Enligt Sveriges Skolledarförbund har lönerna för skolledarna i länet ökat med 6,5 procent.

Fler nyheter

Stoppa hat, våld och hot mot skolledarna

2019-05-08

Ska vi kunna garantera att landets rektorer och skolchefer kan fortsätta utöva sitt samhällsvikti...

Fler vill ha ledigt från skolan utanför loven

2019-04-26

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson tog upp problemet med föräldrar som ta...

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...