Blekinge.se 2019-01-25

Så mycket har rektorslönen ökat i Blekinge

Kronoberg är det län i landet som har störst utveckling när det handlar om snittlön för skolledare; hela 6,5 procent på ett år. Blekinge ligger dock inte jättelångt efter. Här handlar det om en ökning med 4,6 procent.

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...