2019-09-30

Samverkan för friskare arbetsplatser

Besök Suntarbetslivs hemsida för information om det aktuella projektet ”Samverkan för friskare arbetsplatser”

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. I många kommuner och regioner pågår nu arbete för att sänka sjuktalen. Flera har valt att i samverkan ta fram egna avsiktsförklaringar och märker att det ger ett samlat grepp om hälsoläget och sjukfrånvaron som ger tydliga positiva resultat.

Med utgångspunkt i en avsiktsförklaring kan ni tillsammans forma en strategi för bättre arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Här finns stöd för att komma igång!

Fler nyheter

Samverkan för friskare arbetsplatser

2019-09-30

Besök Suntarbetslivs hemsida för information om det aktuella projektet ”Samverkan för friskare...

Vårt klimatarbete

2019-09-26

Sveriges Skolledarförbund ser med stort allvar och känner en stor oro över den snabbt pågående...

Premiär för #ledandeprofession

2019-09-19

Stort intresse och spännande diskussioner blev det när #ledandeprofession on tour hade premiär i...