2019-01-25

Skolledarnas löner ökade 4,1 procent men ordföranden långt ifrån nöjd

En skolledare i Sverige tjänar 52 800 kronor i månaden. Det är 4,1 procent mer än 2018. Men skillnaderna är stora i landet. Flyttar en skolledare från Gotland till Stockholm kan årslönen öka med drygt 140 000 kronor.

Idag presenterar Sveriges Skolledarförbund sin unika lönestatistik för 2019. Den baseras på lönesvar från 78 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar.

Bäst löneökningen 2018 hade skolledarna i Kronoberg, + 6,5 procent, lägst i Västernorrland, + 2,5 procent.

- Det är generellt en bra löneökning, men jag är långt ifrån nöjd, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Löneskillnaderna i landet är också alltför stora.

- Dessutom minskar det så kallade ansvarsavståndet. Skolledaren ska ha minst 25 procent mer i lön än sina medarbetare. Idag ser vi att lärare tjänar nästan lika mycket, eller till och mer än skolledare. Det är inte acceptabelt.

Det är färre som söker jobb som rektor. Det hänger ihop med det krympandet avståndet i lön, men också med en försämrad arbetsmiljö för skolledare. De jobbar många timmar utöver 40 i veckan och har stora krav på sig att vara tillgängliga.

- Nu måste skolans huvudmän, såväl kommunala som fristående, förbättra arbetsmiljön för våra skolledare. Annars kommer det bli ännu svårare att rekrytera skolledare. Och det är bråttom, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbunds löneenkät publiceras också i Saco Lönesök i början av varje år, ett samarbete mellan de 22 Sacoförbunden.

Fler nyheter

Arbetsmiljö och lön - frågor när förbundet träffade Anna Ekström

2019-02-13

Det var en bekymrad förbundsordförande Matz Nilsson som uppvaktade utbildningsminister Anna Ekstr...

Webbutbildning ska förebygga sexuella kränkningar i skolan

2019-02-12

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar har under hösten genomfört en...

Facket kritisk till låga rektorslöner

2019-01-25

Skolledarförbundet tycker att de gotländska rektorerna tjänar för lite jämfört med kollegorna på...