2019-06-11

Sveriges Skolledarförbund Backar på Järvaveckan!

Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Backa - initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar.

Backa är en kunskapsplattform som kan öka kunskapen bland elever, de som arbetar i skolan och allmänheten kring hur vi kan motverka sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. Genom kunskapshöjning och konkreta verktyg vill vi förebygga sexuella kränkningar på högstadie-och gymnasieskolor och skapa en arbetsmiljö där vi istället backar upp varandra.

Tid och plats: 12 juni 14.30-15.30, Seminarietält 4 på Spånga IP

Moderator: Theres Sysimetsä från Backainitiativet

Deltagare: Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, Satu Harnesk, Sveriges Skolledarförbund och Ebba Koch, Sveriges Elevkårer.

Fler nyheter

"Tänk er för innan ni monterar ned gymnasieskolan i Lund helt.

2019-06-12

Vår organisation är inte bara slimmad, utan anorektisk"

Sveriges Skolledarförbund Backar på Järvaveckan!

2019-06-11

Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Backa - initiativet för en skola fri från sexuella...

Detta är kärnan i rektorsyrket

2019-06-10

Vi, som är en grupp erfarna skolledare, ser ett stort värde i att det är vi själva som utifrån vå...