Sydsvenska Dagbladet 2019-06-12

"Tänk er för innan ni monterar ned gymnasieskolan i Lund helt.

Vår organisation är inte bara slimmad, utan anorektisk"

Budgetförslaget till kommunfullmäktige innebär en minskning med drygt 25 miljoner kronor till Lunds gymnasieskolor 2020. Det motsvarar över 40 tjänster i en redan maximalt slimmad organisation. Det skriver rektorer från fem gymnasieskolor i Lund.

Fler nyheter

"Tänk er för innan ni monterar ned gymnasieskolan i Lund helt.

2019-06-12

Vår organisation är inte bara slimmad, utan anorektisk"

Sveriges Skolledarförbund Backar på Järvaveckan!

2019-06-11

Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Backa - initiativet för en skola fri från sexuella...

Detta är kärnan i rektorsyrket

2019-06-10

Vi, som är en grupp erfarna skolledare, ser ett stort värde i att det är vi själva som utifrån vå...