2019-04-15

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbundet positivt till att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt till att ta del av allmänna handlingar ska tillämpas även på huvudmän för fristående skolor.

Sveriges Skolledarförbunds principiella uppfattning är att alla skolhuvudmän som finansierar sin verksamhet med offentliga medel ska verka under så lika lagstiftningsmässiga villkor som möjligt. Det kan innebära att anställda och uppdragstagare i fristående skolor ska ha meddelarfrihet och meddelarskydd enligt bestämmelserna i offentlighet- och sekretesslagen samt att rektorer och förskolechefer inte automatiskt ska räknas in i kretsen personer med företagsledande ställning. Rektorer och förskolechefer som är anställda i det aktuella företaget ska alltid omfattas av meddelarskyddet, oavsett om de tillika har benämningen VD.

Fler nyheter

Premiär för #ledandeprofession

2019-09-19

Stort intresse och spännande diskussioner blev det när #ledandeprofession on tour hade premiär i...

Budgeten är förödande för svenska välfärden

2019-09-18

Välfärdsfacken: Vi förväntade oss betydligt mer

Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda

2019-09-18

Låt skolans anställda fokusera på kärnuppdraget och ge staten ett ökat ansvar för finansiering av...