2019-01-17

Utbildningsutskottet bjöd in Sveriges Skolledarförbund

Ett fulltaligt utbildningsutskott mötte Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse idag. Utskottet bjöd före jul in förbundet och på mötet redogjorde förbundsordförande Matz Nilsson och första vice ordförande Erica Andrén för förbundets viktigaste frågor; lön, villkor och professionsutveckling. Utbildningsutskottet ledamöter ställde många frågor och noterade flitigt. Ett bra möte, summerade förbundsstyrelsen. På bilden: Sacos ordförande Göran Arrius, utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S) och förbundsordförande Matz Nilsson.

Annika Hirvonen Falk (MP) samtalar med Ulrika Gustafsson och Ulf Carlsson

Annika Hirvonen Falk (MP) samtalar med Ulrika Gustafsson och Ulf Carlsson

Kafferast

Kafferast

Matz Nilsson och Roger Haddad (L)

Matz Nilsson och vice ordförande i utskottet Roger Haddad (L)

Matz Nilsson framför utskottet och förbundsstyrelsen

Matz Nilsson framför utskottet och förbundsstyrelsen

Utredare Lena Linnerborg, förste vice ordförande Erica Andrén samtalar med utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S)

Utredare Lena Linnerborg, förste vice ordförande Erica Andrén samtalar med utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S)

Fotograf Tomas Bergqvist

Fler nyheter

Arbetsmiljö och lön - frågor när förbundet träffade Anna Ekström

2019-02-13

Det var en bekymrad förbundsordförande Matz Nilsson som uppvaktade utbildningsminister Anna Ekstr...

Webbutbildning ska förebygga sexuella kränkningar i skolan

2019-02-12

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar har under hösten genomfört en...

Facket kritisk till låga rektorslöner

2019-01-25

Skolledarförbundet tycker att de gotländska rektorerna tjänar för lite jämfört med kollegorna på...