2019-01-17

Utbildningsutskottet bjöd in Sveriges Skolledarförbund

Ett fulltaligt utbildningsutskott mötte Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse idag. Utskottet bjöd före jul in förbundet och på mötet redogjorde förbundsordförande Matz Nilsson och första vice ordförande Erica Andrén för förbundets viktigaste frågor; lön, villkor och professionsutveckling. Utbildningsutskottet ledamöter ställde många frågor och noterade flitigt. Ett bra möte, summerade förbundsstyrelsen. På bilden: Sacos ordförande Göran Arrius, utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S) och förbundsordförande Matz Nilsson.

Annika Hirvonen Falk (MP) samtalar med Ulrika Gustafsson och Ulf Carlsson

Annika Hirvonen Falk (MP) samtalar med Ulrika Gustafsson och Ulf Carlsson

Kafferast

Kafferast

Matz Nilsson och Roger Haddad (L)

Matz Nilsson och vice ordförande i utskottet Roger Haddad (L)

Matz Nilsson framför utskottet och förbundsstyrelsen

Matz Nilsson framför utskottet och förbundsstyrelsen

Utredare Lena Linnerborg, förste vice ordförande Erica Andrén samtalar med utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S)

Utredare Lena Linnerborg, förste vice ordförande Erica Andrén samtalar med utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S)

Fotograf Tomas Bergqvist

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...