2019-02-12

Webbutbildning ska förebygga sexuella kränkningar i skolan

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar har under hösten genomfört en rikstäckande utbildningsturné på över 200 svenska högstadie- och gymnasieskolor. Cirka 1500 elever och skolledare har utbildats i att förebygga sexuella kränkningar i skolan. Idag börjar initiativets andra fas, där en digital version av utbildningen blir tillgänglig för alla på www.backa.org.

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...