2019

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Kategorier: Allmän nyhet

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...

Kategorier: Från media

Ett uppkopplat liv

2019-12-11

I september bjöd Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Danske Bank in till en inspirationsför...

Kategorier: Allmän nyhet

Nu inleds Samling för fler lärare

2019-12-11

I dag har utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning oc...

Kategorier: Allmän nyhet

Utbildningsministern avslutar Nordiska Skolledarkongressen

2019-12-10

Nu är det klart att utbildningsminister Anna Ekström kommer till kongressen!

Kategorier: Allmän nyhet

Lyssna på rektorerna!

2019-12-04

Långsiktighet och stabilitet i skolors ledarskap är centralt för goda resultat och bra arbetsmilj...

Kategorier: Från media

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Pisa 2018

2019-12-03

- Det är oerhört glädjande att vi äntligen ser en positiv resultatutveckling i alla tre delar,...

Kategorier: Pressmeddelanden

Återhämtning men fortfarande dålig likvärdighet i svensk skola

2019-12-03

Pisa 2018 som presenterades på tisdagen befäster den återhämtning som kom 2015. Nu ligger svenska...

Kategorier: Allmän nyhet

Dags att börja lyssna på rektorerna

2019-11-27

Att bara spara utan att samtidigt anpassa uppdraget kan vara lockande på kort sikt men riskerar a...

Kategorier: Från media

Uppmärksammat brev till Anna Ekström

2019-11-26

Förbundsordförande Matz Nilsson upprepar i ett brev till utbildningsminister Anna Ekström sin oro...

Starka rektorer krävs om alla elever ska nå målen

2019-11-26

Kontinuitet i ledarskapet är en framgångsfaktor i skolans värld. Trenden med täta rektorsbyten...

Kategorier: Från media

”Stockholms skolor drabbas hårt av besparingar”

2019-11-22

Skolan drabbas hårt om förslaget av den grönblå majoriteten i Stockholms stadshus går igenom....

Kategorier: Från media

Staten! Det läcker!

2019-11-18

Vi har ett märkligt system när det gäller ansvar och styrning av vår skola. Skolan är tyvärr...

Kategorier: Från media

”Politiker måste våga säkerställa förutsättningarna för rektorerna.”

2019-11-13

Vi uppmanar Malmös politiker och ledande tjänstemän att fundera på om rektorerna i staden kan...

Kategorier: Från media

Programmet klart för Nordiska Skolledarkongressen 2020

2019-11-06

Nu är hela programmet för Nordiska Skolledarkongressen klart – två fullmatade dagar för dig som...

Kategorier: Allmän nyhet

Sacos studieval presenterar förbundets medlemmar

2019-10-29

Nu är det återigen dags för Sacos populära skrift för gymnasieelever "Välja yrke".

Det krävs mer än sunt förnuft för att kunna hantera elever

2019-10-29

Det räcker inte att arbeta utifrån ”sunt förnuft” i skolan, vilket ordföranden för landets...

Skoldebatten behöver ett lågaffektivt bemötande

2019-10-25

Det är sorgligt att debatten om skolan präglas av ett så högt tonläge. Jag har aldrig sagt att...

Kategorier: Från media

Så blir skolan bättre i sämre tider

2019-10-24

En sak måste vi vara överens om, de utmaningar som Östersund och dess grannkommuner står inför ka...

Kategorier: Från media