2019

Visa

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Kategorier: Allmän nyhet

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...

Kategorier: Från media

Ett uppkopplat liv

2019-12-11

I september bjöd Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Danske Bank in till en inspirationsför...

Kategorier: Allmän nyhet

Nu inleds Samling för fler lärare

2019-12-11

I dag har utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning oc...

Kategorier: Allmän nyhet

Utbildningsministern avslutar Nordiska Skolledarkongressen

2019-12-10

Nu är det klart att utbildningsminister Anna Ekström kommer till kongressen!

Kategorier: Allmän nyhet

Lyssna på rektorerna!

2019-12-04

Långsiktighet och stabilitet i skolors ledarskap är centralt för goda resultat och bra arbetsmilj...

Kategorier: Från media

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Pisa 2018

2019-12-03

- Det är oerhört glädjande att vi äntligen ser en positiv resultatutveckling i alla tre delar,...

Kategorier: Pressmeddelanden

Återhämtning men fortfarande dålig likvärdighet i svensk skola

2019-12-03

Pisa 2018 som presenterades på tisdagen befäster den återhämtning som kom 2015. Nu ligger svenska...

Kategorier: Allmän nyhet

Dags att börja lyssna på rektorerna

2019-11-27

Att bara spara utan att samtidigt anpassa uppdraget kan vara lockande på kort sikt men riskerar a...

Kategorier: Från media

Uppmärksammat brev till Anna Ekström

2019-11-26

Förbundsordförande Matz Nilsson upprepar i ett brev till utbildningsminister Anna Ekström sin oro...

”Stockholms skolor drabbas hårt av besparingar”

2019-11-22

Skolan drabbas hårt om förslaget av den grönblå majoriteten i Stockholms stadshus går igenom....

Kategorier: Från media

Sacos studieval presenterar förbundets medlemmar

2019-10-29

Nu är det återigen dags för Sacos populära skrift för gymnasieelever "Välja yrke".

Samverkan för friskare arbetsplatser

2019-09-30

Besök Suntarbetslivs hemsida för information om det aktuella projektet ”Samverkan för friskare...

Kategorier: Allmän nyhet, Arbetsmiljö

Vårt klimatarbete

2019-09-26

Sveriges Skolledarförbund ser med stort allvar och känner en stor oro över den snabbt pågående...

Kategorier: Allmän nyhet

Premiär för #ledandeprofession

2019-09-19

Stort intresse och spännande diskussioner blev det när #ledandeprofession on tour hade premiär i...

Kategorier: Allmän nyhet

Budgeten är förödande för svenska välfärden

2019-09-18

Välfärdsfacken: Vi förväntade oss betydligt mer

Kategorier: Från media

Matz Nilsson: Renodla uppdraget för skolans anställda

2019-09-18

Låt skolans anställda fokusera på kärnuppdraget och ge staten ett ökat ansvar för finansiering av...

Kategorier: Från media

Sveriges Skolledarförbund saknar regeringens insikt om tuff sits för kommunerna

2019-09-13

Förbundsordförande Matz Nilsson välkomnar att regeringen nu ska genomföra ett professionsprogram...

Kategorier: Allmän nyhet

Bilskjuts skapar farlig skolmiljö

2019-08-19

Sex av tio skolledare anser att trafiksäkerheten är ett problem och är oroliga för att en olycka...

Kategorier: Från media