2019-12-18

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på rektorsnivå. Förslaget är en del av flerpartiöverenskommelsen med Centern och Liberalerna.

- Jag är inte övertygad om att betyg i årskurs 4 är en prioriterad åtgärd för att säkra kvaliteten i utbildningen i grundskolan. Men frågan om en skola ska införa dem eller inte ska naturligtvis avgöras av professionen, kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

- Det gör mig oroad att tunga företrädare för lärarprofessionen menar att välutbildade rektorer tillsammans med sina lärare inte har kompetens att besluta om detta. Jag tycker tvärtom att det är självklart att detta ska avgöras av de som har kunskaper i frågan, inte av riksdagspolitiker.

För några politiska partier har det under en längre tid varit en prioriterad fråga att sänka åldern där betyg ges första gången. Motivet till tidiga betyg är att elever som har svårigheter att klara kunskapskraven ska kunna få stöd tidigare än vad som kan vara fallet idag. Det framhålls även ofta att formaliserade betyg gör det lättare för lärare och elever/vårdnadshavare att kommunicera kring hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Skolverkets uppföljningar visar också att tidigare betyg kan påverka elevernas motivation positivt.

En möjlig negativ effekt är att eleverna kan känna stress. En stor andel av lärarna svarar i Skolverkets uppföljning att de bedömer att eleverna är mer stressade efter att betyg infördes i årskurs 6.

Sedan 2017 har det varit möjligt för skolor att delta i en försöksverksamhet med att ge betyg i årskurs 4. Förordningen begränsade antalet skolor som deltog till högst 100. Ett mindre antal skolor anmälde sig för att delta.

Nu föreslår regeringen att upphäva begräsningen av antalet skolor. Alla skolor som vill ska få sätta betyg från årskurs 4. Och det är rektor som fattar beslutet, enligt förslaget.

Enligt Matz Nilsson är det viktigt att rektorer och lärare är aktiva och kräver att få vara med och bestämma över sådant som har betydelse för elevernas möjligheter att nå målen i läroplaner och kursplaner. Bara så kan vi få en skola vars innehåll och struktur bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inflytandet är också viktigt för att upprätthålla attraktiviteten i yrket.

- Sveriges Skolledarförbund driver dessa frågor inom ramen för projektet Ledande Profession. Vi vet att våra medlemmar vill ha inflytande över verksamheten, även om det också innebär ett ansvar, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...