Aftonbladet 2019-09-18

Budgeten är förödande för svenska välfärden

Välfärdsfacken: Vi förväntade oss betydligt mer

Vi hade förväntat oss att regeringen skulle ha prioriterat kommunsektorns ekonomi i budgetpropositionen. Men regeringens budget är helt otillräcklig. Konsekvenserna riskerar bli förödande med ytterligare nedskärningar i vård, omsorg och utbildning. Det skriver ett stort antal fackförbund inklusive förbundsordförande Matz Nilsson.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...