Dagens Samhälle 2019-10-29

Det krävs mer än sunt förnuft för att kunna hantera elever

Det räcker inte att arbeta utifrån ”sunt förnuft” i skolan, vilket ordföranden för landets skolledare Matz Nilsson förordar. Det finns en risk att det som i stunden verkade sunt, i efterhand är något man ångrar. För elever med nedsatt förmåga att reglera sina känslor kan ett lågaffektivt bemötande vara det som avgör om skolan fungerar eller inte, skriver flera psykologer, pedagoger och rektorer i Dagens Samhälle.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...