2019-12-03

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Pisa 2018

- Det är oerhört glädjande att vi äntligen ser en positiv resultatutveckling i alla tre delar, kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson Pisaresultaten.

- Det är en stor cred till alla lärare och alla rektorer, som gjort detta möjligt.

Matz Nilsson lyfter också fram att generaldirektör Peter Fredriksson tar upp ledarskapet som en avgörande faktor, rektors betydelse för resultaten.

- Nu är det dags för regeringen att satsa på en statlig finansiering och en satsning på ledarskapet.

Det som ger smolk i glädjebägaren, är att resultaten glider isär mellan dem som presterar bäst och de som halkar efter, menar Matz Nilsson.

- Den klyftan måste vi minska framöver, då är det viktigt att satsa på ledarskapet och fler utbildade lärare. Vi måste fokusera på att lyfta de som inte har förutsättningar hemifrån. Det är den allvarliga signalen i rapporten.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...