Skaraborgs Allehanda 2019-12-04

Lyssna på rektorerna!

Långsiktighet och stabilitet i skolors ledarskap är centralt för goda resultat och bra arbetsmiljö. I en aktuell forskningsrapport konstateras att snabba byten på rektorsposter ger försämrade elevresultat och ökad omsättning i lärarkollegiet.

Sveriges Skolledarförbund uppmanar Skövde kommun att säkerställa att de ger sina rektorer bästa möjliga förutsättningar att bygga starka organisationer med kapacitet att hjälpa alla elever att nå skolans mål.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...