2019-09-19

Premiär för #ledandeprofession

Stort intresse och spännande diskussioner blev det när #ledandeprofession on tour hade premiär i Stockholm i veckan.

Skolledare från Stockholm med omnejd deltog och riksdag, departement och myndigheter var representerade. Maria Jarl, Göteborgs universitet, som har forskat om framgångsrika skolor, gav sin syn på professionsdeklarationen. Ett intressant initiativ, som nu kräver förankring och diskussion. Att en yrkeskår som skolledarna nu själva definierar sin profession är en viktig utveckling, menade hon.

Kerstin Hultgren, utbildningsdepartementet och Camilo von Greiff, direktör för Skolforskningsinstitutet

Kerstin Hultgren, utbildningsdepartementet och Camilo von Greiff, direktör för Skolforskningsinstitutet

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...