Vxonews 2019-02-26

Rektorslönerna ökar mest i Kronoberg

Skolledarna i Kronobergs län fick den bästa löneökningen i hela Sverige under 2018. Enligt Sveriges Skolledarförbund har lönerna för skolledarna i länet ökat med 6,5 procent.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...