Länstidningen Östersund 2019-10-24

Så blir skolan bättre i sämre tider

En sak måste vi vara överens om, de utmaningar som Östersund och dess grannkommuner står inför kan inte mötas med nedskärningar inom skola och utbildning.

Tillsammans kan vi säkra förutsättningarna för att elever ges goda möjligheter att klara skolan, även i sämre ekonomiska tider, skriver förbundsordförande Matz Nilsson och Östersunds lokalavdelningsordförande Mona D Libeck i en debattartikel.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...