2019-09-30

Samverkan för friskare arbetsplatser

Besök Suntarbetslivs hemsida för information om det aktuella projektet ”Samverkan för friskare arbetsplatser”

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. I många kommuner och regioner pågår nu arbete för att sänka sjuktalen. Flera har valt att i samverkan ta fram egna avsiktsförklaringar och märker att det ger ett samlat grepp om hälsoläget och sjukfrånvaron som ger tydliga positiva resultat.

Med utgångspunkt i en avsiktsförklaring kan ni tillsammans forma en strategi för bättre arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Här finns stöd för att komma igång!

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...