Dagens Samhälle 2019-11-26

Starka rektorer krävs om alla elever ska nå målen

Kontinuitet i ledarskapet är en framgångsfaktor i skolans värld. Trenden med täta rektorsbyten måste därför brytas. Vi vill se ett tydligare statligt ansvar. Varje rektor ska kunna få resurserna som behövs för att bedriva en bra skola för alla elever, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund & Per Kornhall, expert, i Dagens Samhälle.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...