Kristianstads-Bladet 2019-11-18

Staten! Det läcker!

Vi har ett märkligt system när det gäller ansvar och styrning av vår skola. Skolan är tyvärr uppbyggd på ett sätt som leder till glapp i styrkedjan.

Det är rektor som kritiseras om det brister, trots att felet orsakats av någon annan. Vi kan inte fortsätta ha det så här, skriver Ingrid Landén, ordförande i Skåneregionen och Torbjörn Hanö, förbundsstyrelsen.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...