2019-12-20

Svar på brev om rektorsomsättningen

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Förbundsordförande Matz Nilsson upprepar sin oro för de många rektorsbytena i landet. Och att många skolledare får lämna sina tjänster när kommunerna måste spara. Det pedagogiska uppdraget riskeras att sättas på undantag. Idag kom svar från Utbildningsdepartementet som meddelar att man följer utvecklingen noga både vad gäller varsel och rektorsbyten. När det gäller statlig anställning och finansiering hänvisar man till en pågående utredning.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...