2019-11-26

Uppmärksammat brev till Anna Ekström

Förbundsordförande Matz Nilsson upprepar i ett brev till utbildningsminister Anna Ekström sin oro för de många rektorsbytena i landet. Och att många skolledare får lämna sina tjänster när kommunerna måste spara. Det pedagogiska uppdraget riskeras att sättas på undantag.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...