2019-12-10

Utbildningsministern avslutar Nordiska Skolledarkongressen

Nu är det klart att utbildningsminister Anna Ekström kommer till kongressen!

Hennes föreläsning kommer att avsluta programmet den 18 mars. Med anledning av detta görs en justering av schemat. Ny sluttid för kongressen är kl 15.20 den 18 mars.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...