2020-04-23

AkademikerAlliansen säger nej till semesterreglering

Sveriges Skolledarförbund har tillsammans med förbunden inom AkademikerAlliansen kommit överens om att tacka nej till SKRs förslag till centralt avtal för semesterreglering 2020.

Bakgrunden är att det på grund av Covid-19-situationen, kan behöva göras undantag i semesterplaneringen både vad gäller förläggningen och underrättelsetiden om semesterförläggningen. Vår uppfattning är att det är viktigt att ta ansvar för att hitta lösningar men att det redan idag finns möjlighet att utsträcka huvudsemesterperioden till maj och september, efter MBL-förhandling. Förbundets uppfattning är att lokala kollektivavtal om semesterförläggning görs bäst där det finns behov eftersom verksamheterna i en kommun ser väldigt olika ut.

Fler nyheter

Sätt in särskilda avgångar i lokaltrafiken för gymnasieeleverna.

2020-08-10

Gymnasieskolorna öppnar för eleverna igen men det finns oro för att smittspridningen åter kan öka...

Skolstart för gymnasieelever

2020-08-10

“Många oroliga för smittspridning”

Oro inför gymnasiernas öppnande

2020-08-07

Sveriges positiva trend kan vara bruten – nu ökar smittan bland unga. Samtidigt öppnar gymnasiet...