2020-01-09

Akademikeralliansen vill stärka chefers anställning

Hållbart och längre arbetsliv, tillsvidareanställning för chefer och bättre villkor för föräldrar, det är några av Akademikeralliansens yrkanden inför stundande avtalsrörelse. Idag, torsdag, lämnade dess förhandlingsledning över yrkanden till motparterna Sveriges Kommuner och regioner och Sobona.

Här är de som ska förhandla i vår om bland annat attraktiva villkor för akademiker inom den offentliga sektorn. Stående från vänster:  Jeanette Hedberg, SKR, Anna Steen, Sobona, Monika Lack, Sobona, John Nilsson, Sobona, Marie Thuresson, Akademikeralliansen, Maria Andrén Bergström, Akademikeralliansen, Mattias Thorell, SRAT, Rejhana Babovic, Sobona och Karin Nordin, SKR. Sittande från vänster: Niclas Lindahl, SKR, Magnus Berg, DIK, Annika Bjursell, SKR, Agnes Gradstock, SKR och Vincent Lundvall, SKR.

Akademikeralliansen med dess 17 förbund, har ett tillsvidareavtal med sina motparter, Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Om det inte sägs upp, fortsätter det att gälla. Men det finns också möjlighet att när som helst lyfta upp frågor till förhandling.

I och med starten på den stora avtalsrörelsen på svensk arbetsmarknad, lämnade alliansen över sin yrkanden, när förhandlingsledningen mötte SKR och Sobona i förbundets lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Ett av yrkandena berör särskild Sveriges Skolledarförbunds medlemmar – det handlar om ett hållbart arbetsliv för chefer.

Chefer ska ha en tillsvidareanställning för att säkra anställningstryggheten, det bör vara en norm. Att vara chef är en tillsvidareroll där långsiktighet är en förutsättning för både verksamheten och uppdraget för den enskilda. Chefer måste kunna känna sig trygga för att med all kraft kunna arbeta långsiktigt och strategiskt, menar Akademikeralliansen. Och lägger till att kompetensutveckling är avgörande, tillsammans med stödfunktioner som mentorskap och chefsstöd.

Dagens yrkande hänger nära samman med den chefspolicy som Akademikeralliansen har arbetat fram.

Det hållbara och långsiktiga arbetslivet kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det måste få ett större genomslag i arbetsmiljön och att tydlig linje finns mellan arbete och fritid. Därför vill Akademikeralliansen se att arbetstidslösningar som speglar de förhållanden som många av dess medlemmar har, till exempel att på kort infinna sig på en arbetsplats som kan ligga långt från den ordinarie. Återhämtning bör införas efter jour och beredskap.

Den offentliga sektorn kommer att få fortsätta konkurrera om arbetskraften i framtiden och därför måste villkoren för akademikerna inom området vara attraktiva, menar Akademikeralliansen. Till exempel bör det finnas en bortre tidsgräns för enskilda överenskommelser där den enskilde har avtalat bort övertidsersättning. Kvalifikationstiden för föräldrapenningen bör tas bort, något som nu kan sätta käppar i hjulet när yngre akademiker vill ta jobb i den offentliga sektorn. En kompletterande ersättning vid vab, vill också Akademikeralliansen ha.

- Det känns mycket bra att vi har speciella yrkanden om ett hållbart arbetsliv för chefer, eftersom våra medlemmar är just det, chefer, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i Akademikeralliansens förhandlingsdelegation.

Fler nyheter

Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-08

Sveriges Skolledarförbund står bakom den princip som den svenska skollag-stiftningen idag bygger ...

Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

2020-05-05

AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter är överens med SKR och Sobona om detaljerna i ett...

Ökade krav på rapportering nu börda för skolledare

2020-04-29

Förbundsordförande Matz Nilsson har uppmanat skolledarna att höra av sig till Sveriges...