Västmanlands Läns Tidning 2020-01-13

Börja med att lyssna på rektorerna

Långsiktighet och stabilitet i skolors ledarskap är centralt för goda resultat och en bra arbetsmiljö. Kommuner och fristående huvudmän har goda möjligheter att påverka stabiliteten med en genomtänkt ledarförsörjningsstrategi.

I Västerås finns tyvärr en lönestruktur som gör att det inte alltid lönar sig att ta på sig det stora ansvar som det innebär att vara rektor. Stabilitet gynnas inte heller lönemässigt, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för en väl fungerande skolorganisation, skriver Åsa Kihlström-Hägg, ordförande lokalavdelningen Västerås och Matz Nilsson.

Fler nyheter

Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-08

Sveriges Skolledarförbund står bakom den princip som den svenska skollag-stiftningen idag bygger ...

Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

2020-05-05

AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter är överens med SKR och Sobona om detaljerna i ett...

Ökade krav på rapportering nu börda för skolledare

2020-04-29

Förbundsordförande Matz Nilsson har uppmanat skolledarna att höra av sig till Sveriges...