Västmanlands Läns Tidning 2020-01-13

Börja med att lyssna på rektorerna

Långsiktighet och stabilitet i skolors ledarskap är centralt för goda resultat och en bra arbetsmiljö. Kommuner och fristående huvudmän har goda möjligheter att påverka stabiliteten med en genomtänkt ledarförsörjningsstrategi.

I Västerås finns tyvärr en lönestruktur som gör att det inte alltid lönar sig att ta på sig det stora ansvar som det innebär att vara rektor. Stabilitet gynnas inte heller lönemässigt, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för en väl fungerande skolorganisation, skriver Åsa Kihlström-Hägg, ordförande lokalavdelningen Västerås och Matz Nilsson.

Fler nyheter

Årets lönestatistik klar

2020-01-24

Lönerna för Sveriges rektorer ökade med 4,3 procent 2019. En skolledare i Sverige tjänar i snitt ...

Nyckeln till bra välfärd är rätt chefsförutsättningar

2020-01-14

Chefer i välfärdens olika verksamheter har mycket att vara stolta över - och de vill vara chefer.

Börja med att lyssna på rektorerna

2020-01-13

Långsiktighet och stabilitet i skolors ledarskap är centralt för goda resultat och en bra...