2020-10-26

Förbundet säger nej till utredningens förslag om arbetsrätten

Sveriges Skolledarförbund är starkt oroat att utredningens förslag ska antas som lag. Det skulle innebära ett ännu mer uttunnat anställningsskydd för chefer, än det som redan gäller idag.

Nuvarande arbetsrättsliga regler fungerar väl för förbundets medlemmar i den händelse de hamnar i ansträngda situationer som rör deras anställning och arbetsförhållanden.

Sveriges Skolledarförbund står fullt ut bakom Sacos remissvar i rubricerat ärende. 

Fler nyheter

Årets Skolledarpris - Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge

2020-11-24

Grattis till rektor Semira Vikström, Visättraskolan i Huddinge som i dag tilldelas Sveriges Stora...

Huddingerektor får Stora Skolledarpriset

2020-11-24

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge är årets pristagare av Stora Skolledarpriset...

En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret

2020-11-24

Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är raka motsatsen. De...