2020-02-06

Förbundet skeptiskt till införande av betyg i åk 4

Sveriges skolledarförbund betonar i sitt remissyttrande vikten av att inte låta försöksverksamheten, enbart, ligga till grund för ett beslut om införande av betyg i årskurs fyra.

Förbundet har redan tidigare avrått från detta med motiveringen att återkommande politiska initiativ om införande eller borttagande av betyg i olika årskurser skapar förvirring och merarbete för de verksamma i skolan.

Fler nyheter

Lycka till med skolstarten! Och var rädda om er själva!

2020-08-14

Till alla landets skolledare och förbundets medlemmar vill jag skicka en från hjärtat stor lycka...

Debatt: Hur ska en skolstart ske?

2020-08-12

Hör utbildningsminister Anna Ekström, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsso...

Sätt in särskilda avgångar i lokaltrafiken för gymnasieeleverna.

2020-08-10

Gymnasieskolorna öppnar för eleverna igen men det finns oro för att smittspridningen åter kan öka...