2020-02-06

Förbundet skeptiskt till införande av betyg i åk 4

Sveriges skolledarförbund betonar i sitt remissyttrande vikten av att inte låta försöksverksamheten, enbart, ligga till grund för ett beslut om införande av betyg i årskurs fyra.

Förbundet har redan tidigare avrått från detta med motiveringen att återkommande politiska initiativ om införande eller borttagande av betyg i olika årskurser skapar förvirring och merarbete för de verksamma i skolan.

Fler nyheter

”Rektors uppdrag är nationellt”

2020-02-27

Förbundsordförande Matz Nilsson intervjuas i P1-morgon om förbundets JK-anmälan.

Skolledare från norr till söder nominerade till Stora Skolledarpriset

2020-02-27

Helena Öhman, Töre i Kalix kommun, Jonas Frankel, Vellinge, och Semira Vikström, Huddinge, är de...

Sveriges Skolledarförbund JK-anmäler Skurups kommun

2020-02-27

När Skurups kommun tvingade en rektor att ta bort en artikel från sin skolas hemsida, agerade den...