2020-02-06

Förbundet skeptiskt till införande av betyg i åk 4

Sveriges skolledarförbund betonar i sitt remissyttrande vikten av att inte låta försöksverksamheten, enbart, ligga till grund för ett beslut om införande av betyg i årskurs fyra.

Förbundet har redan tidigare avrått från detta med motiveringen att återkommande politiska initiativ om införande eller borttagande av betyg i olika årskurser skapar förvirring och merarbete för de verksamma i skolan.

Fler nyheter

En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret

2020-11-24

Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är raka motsatsen. De...

Rektorer mest utsatta för covidsmitta

2020-11-16

Rektorer i förskola och skola tillhör de yrkesgrupper som har relativt störst risk att drabbas av...

Förbundet säger nej till utredningens förslag om arbetsrätten

2020-10-26

Sveriges Skolledarförbund är starkt oroat att utredningens förslag ska antas som lag. Det skulle...