2020-04-16

Grundlagsskyddet inte tillämpligt enligt JK

Justitiekanslern har beslutat att inte gå vidare med den anmälan av Skurups kommun som Sveriges Skolledarförbund lämnat in med anledning av att en rektor beordrats ta bort Skolverkets nationella riktlinjer från en skolas Facebook-sida.

JK motiverar sitt beslut med att dagens lagstiftning inte omfattar digitala plattformar. Men myndigheten skriver också att den grundlagsskyddade yttrandefriheten bara gäller enskilda personer som yttrar sig i privata ärenden. Och därför är lagen inte tillämplig i det här fallet.

- Jag är inte så förvånad över beslutet, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Att lagstiftningen inte bedöms vara tillämplig på t.ex. Facebook kände vi till.

Men att grundlagsskyddet inte är tillämpligt när en rektor agerar inom ramen för sitt nationella uppdrag ser han som oroande.

- Det finns risk att det här är ett växande problem för landets rektorer. Att man som rektor ska bli bakbunden av lokala beslut även när de går emot nationella riktlinjer är inget jag kommer att acceptera, säger Matz Nilsson.

- De allvarliga svagheter som finns i den dubbla styrningen av skolan blir tydliga här. Sveriges Skolledarförbund kommer att fortsätta driva på för att få tydlighet gällande rektors befogenheter, säger förbundsordförande Matz Nilsson

Fler nyheter

Sätt in särskilda avgångar i lokaltrafiken för gymnasieeleverna.

2020-08-10

Gymnasieskolorna öppnar för eleverna igen men det finns oro för att smittspridningen åter kan öka...

Skolstart för gymnasieelever

2020-08-10

“Många oroliga för smittspridning”

Oro inför gymnasiernas öppnande

2020-08-07

Sveriges positiva trend kan vara bruten – nu ökar smittan bland unga. Samtidigt öppnar gymnasiet...