2020-09-16

Ny medlemsförmån via If

If och Verahill Familjejuridik lanserar ny tjänst för juridisk rådgivning.

Tjänsten lanseras den 1 januari 2021 och kommer i ett första steg erbjudas till fackförbund - i nuläget Sveriges Skolledarförbund och Officersförbundet.

Fler nyheter

Höjd medlemsavgift i Akademikernas a-kassa från 1 oktober

2020-09-29

Medlemsavgiften i Akademikernas a-kassa höjs från och med 1 oktober 2020 från 110 kr i månaden ti...

Ny medlemsförmån via If

2020-09-16

If och Verahill Familjejuridik lanserar ny tjänst för juridisk rådgivning.

Satsningen på skolan inte tillräcklig, kommenterar Matz Nilsson budgetpropositionen

2020-09-15

Samarbetspartierna presenterade idag sina budgetprioriteringar för höjda kunskapsresultat och fle...