2020-10-16

Prioritera inte fritidshemmet på grundskolans bekostnad

Det är huvudbudskapet i Sveriges Skolledarförbunds remissvar på utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg.

Det är lovvärda förslag och höga ambitioner i utredningen och fritids kan vara ett viktigt komplement till grundskolan. Men prioriteringen av resurser till skolan måste styras så att grundskolan kan ge de bästa möjliga förutsättningarna för elever att nå målen, skriver förbundet.

Utredaren pekar på att rektorsprogrammet måste lyfta fram ledarskapets betydelse för fritidshemmets verksamhet. Nej, det är inte en framkomlig väg att ytterligare utöka rektorsprogrammet med det, skriver förbundet.

Om regeringen ändå skulle anse att just fritids behöver ett radikalt annat ledarskap än det som rektorer tillgodogör sig genom dagens rektorsprogram, det är kanske en bättre idé att lyfta ut fritidshemmet ur skolväsendet.

Fler nyheter

Prioritera inte fritidshemmet på grundskolans bekostnad

2020-10-16

Det är huvudbudskapet i Sveriges Skolledarförbunds remissvar på utredningen om fritidshem och...

”Med kunskap och utbildning står vi emot populismen”

2020-10-13

För oss är det självklart att i dag underteckna Deklaration för en stark demokrati. Vi åtar oss...

Konstruktivt arbete slutade dock i strandade förhandlingar om Las

2020-10-02

Under natten till torsdagen strandade förhandlingarna om Las mellan Svenskt näringsliv, LO och PT...