2020-05-29

Rektorslönelyft kan förebygga en tilltagande ledarkris

Sveriges Skolledarförbund vänder sig ånyo till regeringen om ett särskilt rektorslönelyft. I förbundets lönestatisk framgår att ansvarsavståndet, mätt i lön och utifrån ansvar, mellan skolledare och lärare fortsätter krympa.

Lärare kan till och med ha en högre lön än de skolledare som sätter deras lön. För att inte försämra rekryteringsmöjligheterna ytterligare, krävs nu en lönesatsning på rektorerna. "Min oro för en tilltagande ledarkris har ökat efter den här våren", skriver förbundsordförande Matz Nilsson.

Fler nyheter

"Hög tid att staten tar över finansieringen av gymnasieskolan"

2020-06-17

Det är beklagligt att Lars Stjernkvist i gymnasieutredningen missar chansen att lägga förslag som...

Validering - ett underutnyttjat verktyg

2020-06-16

Förbundets remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer

2020-06-11

Det är bra att lärarnas löner har ökat, men det blir ett problem när skolledarnas löner inte följ...