2020-05-08

Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Sveriges Skolledarförbund står bakom den princip som den svenska skollag-stiftningen idag bygger på om att skolors undervisning inte ska innehålla så kallade konfessionella inslag utan ska följa läroplanen med dess krav på saklig-het och allsidighet. Utredaren lägger inga förslag ämnade att förändra denna grundläggande in-ställning. Förslagen handlar i stor utsträckning om förtydliganden av redan befintliga bestämmelser.

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom det nu framtagna förslaget till reglering av firande av avslutningar och uppmärksammandet av traditionella högtider i gudstjänstlokaler.

Fler nyheter

En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret

2020-11-24

Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är raka motsatsen. De...

Rektorer mest utsatta för covidsmitta

2020-11-16

Rektorer i förskola och skola tillhör de yrkesgrupper som har relativt störst risk att drabbas av...

Förbundet säger nej till utredningens förslag om arbetsrätten

2020-10-26

Sveriges Skolledarförbund är starkt oroat att utredningens förslag ska antas som lag. Det skulle...