2020-05-08

Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Sveriges Skolledarförbund står bakom den princip som den svenska skollag-stiftningen idag bygger på om att skolors undervisning inte ska innehålla så kallade konfessionella inslag utan ska följa läroplanen med dess krav på saklig-het och allsidighet. Utredaren lägger inga förslag ämnade att förändra denna grundläggande in-ställning. Förslagen handlar i stor utsträckning om förtydliganden av redan befintliga bestämmelser.

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom det nu framtagna förslaget till reglering av firande av avslutningar och uppmärksammandet av traditionella högtider i gudstjänstlokaler.

Fler nyheter

Rektorslönelyft kan förebygga en tilltagande ledarkris

2020-05-29

Sveriges Skolledarförbund vänder sig ånyo till regeringen om ett särskilt rektorslönelyft. I...

Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-08

Sveriges Skolledarförbund står bakom den princip som den svenska skollag-stiftningen idag bygger ...

Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

2020-05-05

AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter är överens med SKR och Sobona om detaljerna i ett...