2020-05-08

Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Sveriges Skolledarförbund står bakom den princip som den svenska skollag-stiftningen idag bygger på om att skolors undervisning inte ska innehålla så kallade konfessionella inslag utan ska följa läroplanen med dess krav på saklig-het och allsidighet. Utredaren lägger inga förslag ämnade att förändra denna grundläggande in-ställning. Förslagen handlar i stor utsträckning om förtydliganden av redan befintliga bestämmelser.

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom det nu framtagna förslaget till reglering av firande av avslutningar och uppmärksammandet av traditionella högtider i gudstjänstlokaler.

Fler nyheter

Debatt: Hur ska en skolstart ske?

2020-08-12

Hör utbildningsminister Anna Ekström, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsso...

Sätt in särskilda avgångar i lokaltrafiken för gymnasieeleverna.

2020-08-10

Gymnasieskolorna öppnar för eleverna igen men det finns oro för att smittspridningen åter kan öka...

Skolstart för gymnasieelever

2020-08-10

“Många oroliga för smittspridning”