2020-09-15

Satsningen på skolan inte tillräcklig, kommenterar Matz Nilsson budgetpropositionen

Samarbetspartierna presenterade idag sina budgetprioriteringar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare.

- Det är bra att regeringen nu satsar på de nationella professionsprogrammen för rektorer och lärare, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Däremot är jag mera skeptisk till satsningen på landets skolor i rådande pandemi. Många elever behöver ta igen sitt kunskapstapp på grund av pandemin. I detta perspektiv är 1 miljard kronor inte tillräckligt då många av landets kommuner har stora ekonomiska problem, vilket innebär att man sparar på skolan.

- Jag tycker inte heller att regeringens satsning på utbildning av behöriga lärare är tillräcklig, fortsätter Matz Nilsson. Kompetensbristen är mycket stor i landet och här hade det behövts helt andra krafttag.

Fler nyheter

Höjd medlemsavgift i Akademikernas a-kassa från 1 oktober

2020-09-29

Medlemsavgiften i Akademikernas a-kassa höjs från och med 1 oktober 2020 från 110 kr i månaden ti...

Ny medlemsförmån via If

2020-09-16

If och Verahill Familjejuridik lanserar ny tjänst för juridisk rådgivning.

Satsningen på skolan inte tillräcklig, kommenterar Matz Nilsson budgetpropositionen

2020-09-15

Samarbetspartierna presenterade idag sina budgetprioriteringar för höjda kunskapsresultat och fle...