2020-08-10

Sätt in särskilda avgångar i lokaltrafiken för gymnasieeleverna.

Gymnasieskolorna öppnar för eleverna igen men det finns oro för att smittspridningen åter kan öka, inte minst på grund av ökad trängsel i lokaltrafiken. Idag börjar därför en förordning gälla som innebär att en huvudman även fortsättningsvis kan anpassa verksamheten för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det kan exempelvis handla om att skoldagen kan börja och sluta på annorlunda tider eller att viss undervisning fortfarande bedrivs digitalt.

Att ändra redan lagda scheman för stora gymnasieskolor är dock mycket komplicerat och inget rektor gör i en handvändning. Det får därför inte bara vara skolans ansvar att minska trängseln i morgonrusningen.

- Det måste i första hand vara kollektivtrafiken som ska anpassas till resenärerna, inte tvärtom, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

- Vi har föreslagit att det sätts in särskilda avgångar för ungdomar på väg till de största gymnasieskolorna för att minska smittrisken, säger Matz Nilsson. Men responsen uteblir. Det verkar som att det bara är skolorna som ska vara beredda att ändra sin verksamhet.

Fler nyheter

Höjd medlemsavgift i Akademikernas a-kassa från 1 oktober

2020-09-29

Medlemsavgiften i Akademikernas a-kassa höjs från och med 1 oktober 2020 från 110 kr i månaden ti...

Ny medlemsförmån via If

2020-09-16

If och Verahill Familjejuridik lanserar ny tjänst för juridisk rådgivning.

Satsningen på skolan inte tillräcklig, kommenterar Matz Nilsson budgetpropositionen

2020-09-15

Samarbetspartierna presenterade idag sina budgetprioriteringar för höjda kunskapsresultat och fle...