Radio P4 Värmland 2020-07-26

Svår situation för rektorerna

En verksamhet som påverkats starkt av coronapandemin är skolan, och det i en situation då det redan råder brist på behöriga lärare. För många skolledare blir det tufft att försöka lösa inför hösten.

Lärarförbundet har slagit larm om att många rektorer redan är slutkörda. "Rektorerna måste ha en plan A och plan B", säger Erica Andrén, skolchef i Säffle och vice ordförande i Sveriges skolledarförbund.

Fler nyheter

Förbundet säger nej till utredningens förslag om arbetsrätten

2020-10-26

Sveriges Skolledarförbund är starkt oroat att utredningens förslag ska antas som lag. Det skulle...

Prioritera inte fritidshemmet på grundskolans bekostnad

2020-10-16

Det är huvudbudskapet i Sveriges Skolledarförbunds remissvar på utredningen om fritidshem och...

”Med kunskap och utbildning står vi emot populismen”

2020-10-13

För oss är det självklart att i dag underteckna Deklaration för en stark demokrati. Vi åtar oss...