2020-06-16

Validering - ett underutnyttjat verktyg

Förbundets remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Förbundets generella inställning är att validering är ett underutnyttjat verktyg. En orsak kan vara att kompetens- och ersättningsfrågorna för valideringen fortfarande inte är lösta. Små utbildningsenheter klarar sällan att hålla den kompetens som behövs för att kunna validera den mångfald av behov som efterfrågas. Många kommuner har också en ansträngd ekonomi och utredaren lämnar inga förslag till lösningar på dessa utmaningar.

Fler nyheter

Höjd medlemsavgift i Akademikernas a-kassa från 1 oktober

2020-09-29

Medlemsavgiften i Akademikernas a-kassa höjs från och med 1 oktober 2020 från 110 kr i månaden ti...

Ny medlemsförmån via If

2020-09-16

If och Verahill Familjejuridik lanserar ny tjänst för juridisk rådgivning.

Satsningen på skolan inte tillräcklig, kommenterar Matz Nilsson budgetpropositionen

2020-09-15

Samarbetspartierna presenterade idag sina budgetprioriteringar för höjda kunskapsresultat och fle...