2020-06-16

Validering - ett underutnyttjat verktyg

Förbundets remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Förbundets generella inställning är att validering är ett underutnyttjat verktyg. En orsak kan vara att kompetens- och ersättningsfrågorna för valideringen fortfarande inte är lösta. Små utbildningsenheter klarar sällan att hålla den kompetens som behövs för att kunna validera den mångfald av behov som efterfrågas. Många kommuner har också en ansträngd ekonomi och utredaren lämnar inga förslag till lösningar på dessa utmaningar.

Fler nyheter

"Hög tid att staten tar över finansieringen av gymnasieskolan"

2020-06-17

Det är beklagligt att Lars Stjernkvist i gymnasieutredningen missar chansen att lägga förslag som...

Validering - ett underutnyttjat verktyg

2020-06-16

Förbundets remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer

2020-06-11

Det är bra att lärarnas löner har ökat, men det blir ett problem när skolledarnas löner inte följ...