2020-04-23

AkademikerAlliansen säger nej till semesterreglering

Sveriges Skolledarförbund har tillsammans med förbunden inom AkademikerAlliansen kommit överens om att tacka nej till SKRs förslag till centralt avtal för semesterreglering 2020.

Bakgrunden är att det på grund av Covid-19-situationen, kan behöva göras undantag i semesterplaneringen både vad gäller förläggningen och underrättelsetiden om semesterförläggningen. Vår uppfattning är att det är viktigt att ta ansvar för att hitta lösningar men att det redan idag finns möjlighet att utsträcka huvudsemesterperioden till maj och september, efter MBL-förhandling. Förbundets uppfattning är att lokala kollektivavtal om semesterförläggning görs bäst där det finns behov eftersom verksamheterna i en kommun ser väldigt olika ut.

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Skolverket når en ny tondöv bottennivå.

2020-12-15

I ett öppet brev publicerat i Dagens Samhälle, kritiserar Matz Nilsson att Skolverket framställer...