2020-02-19

Allvarlig överträdelse av Skurup-politiker

- Jag ser mycket allvarligt på att lokala skolpolitiker försöker sätta sig över nationella riktlinjer, säger förbundsordförande Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till det omtalade slöjbeslutet i Skurups kommun. De uttalanden som vissa utbildningspolitiker i Skurup gjort visar på bristande kunskap om skollagen och skolans styrning.

Matz Nilsson framhåller att det inte går att jämställa rektor med en kommunanställd, vilken som helst. Rektor har sitt uppdrag direkt från staten och ska självfallet inte hindras i sin yrkesutövning.

- Rektorn har handlat helt rätt som hänvisar till Skolverket som gör bedömningen att det inte är tillåtet med generella slöjförbund för elever på en skola. Det är oroande att antalet fall där lokalpolitiker ger sig in och felaktigt försöker styra rektor ökar, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Skolverket når en ny tondöv bottennivå.

2020-12-15

I ett öppet brev publicerat i Dagens Samhälle, kritiserar Matz Nilsson att Skolverket framställer...