2020-08-17

Ämnesbetyg riskerar kosta mer än de smakar, varnar Matz Nilsson

Idag presenterades förslagen från Betygsutredningen. Sammanfattningsvis föreslår utredaren en återgång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, ett nytt betygssteg under nivån för godkänt, öppningar för kompensatorisk betygssättning samt vissa åtgärder för att stävja betygsinflationen.

- Det är lätt att sympatisera med dem som efterfrågat en återgång till ämnesbetygen i gymnasieskolan. Om förändringen sätter ökat fokus på kunskapstillväxt och minskar upplevelsen av fragmentisering så är det bra. Samtidigt är det en större och mer kostsam förändring än vad det kanske ser ut som, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Matz Nilsson lyfter fram att väldigt mycket är uppe till diskussion när det gäller utbildningssystemen just nu och att det är viktigt att göra förändringar i rätt ordning.

- Jag är tveksam till att lösningen på svensk skolas problematik ligger i återkommande omstöpningar av betygssystemet. Det är viktigt att våra politiker orkar se hela bilden och gör rätt prioriteringar. Resurserna måste användas strategiskt och klokt.

Utredaren föreslår även ett nytt betygssteg under godkäntnivån, FX, som ska visa att en elev inte ligger allt för långt bort från ett godkänt betyg. Matz Nilsson är tveksam till förslaget.

- Jag har svårt att se att just det kommer att förändra särskilt mycket för eleverna. Och det talar också emot det som utredaren själv säger, att det är kunskapstillväxten, inte betygen, som är det viktiga.

Att lärarna ska få utrymme för viss kompensatorisk betygssättning ser Matz Nilsson dock som en fördel. Det visar på att det till syvende och sist ändå är lärarnas professionalitet som lägger grunden för såväl rättvisa som funktionalitet i alla betygssystem, framhåller han.

Fler nyheter

Skolverket: Vi har ingen avsikt att nedvärdera landets rektorer

2020-12-22

Vi, om några, är fullt medvetna om vilket ansvarsfullt och tufft arbete rektorerna har, bland ann...

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...