2020-01-24

Årets lönestatistik klar

Lönerna för Sveriges rektorer ökade med 4,3 procent 2019. En skolledare i Sverige tjänar i snitt 54 900 kronor i månaden. Bäst lön har rektorerna i Stockholm, 60 600 i månaden, lägst löner finns i Dalarna där medellönen är 50 100.

Idag presenterar Sveriges Skolledarförbund årets lönestatistik. Den baseras på oktoberlönen 2019 för förbundets medlemmar. Bäst löneökning fick skolledarna i Norrbotten med 6,3 procent, lägst ökning blev det i Blekinge, med 3,1 procent.

- Det är generellt en bra löneutveckling, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Vi har ett renodlat chefsavtal för majoriteten av våra medlemmar och vi ser nu att det ger resultat.

Matz Nilsson är dock bekymrad över att det så kallade ansvarsavståndet – skillnaden i lön mellan skolledaren och högst betalde läraren – är alldeles för litet.

- Det gäller framför allt biträdande rektorer som till och med kan ha en lägre lön än lärare.

- Landets huvudmän måste ta sig en funderare på hur man ska kunna rekrytera nya skolledare om man inte ser till att ge dem en lön som motsvarar det stora ansvar de har. Jag är mycket bekymrad. Vi vet att ledarskapet är avgörande för barn och elevers utveckling och lärande.

Det är också problematiskt med de stora löneskillnaderna i landet, när uppdraget ser likadant ut, menar Nilsson.

Flyttar en skolledare från Dalarna till ett nytt jobb i Stockholm, ökar årsinkomsten med drygt 126 000 kronor, eller kanske ännu mer.

Lönestatistiken i korthet:

Löneökning i genomsnitt: 4,3 procent

Medellön 2019: 54 900 (52 600 år 2018)

Månadslönen i genomsnitt skolledare med kommunal huvudman är för rektor iförskola 49 700, i grundskolan 53 300, i gymnasieskolan 55 100. I fristående skolor är motsvarande siffror 45 300, 55 200 respektive 54 300.

Medellönen för samtliga skolledare i de fristående skolorna är något lägre än för de kommunala, 53 700 mot 54 900.

Svarsfrekvens: 77 procent.

Lönestatistiken finns presenterad i Du och din lön 2020.

Lyssna också på ett samtal om lönen med Skolledarens chefredaktör Kerstin Weyler tillsammans med Matz Nilsson (ordförande Sveriges Skolledarförbund) och Monika Elowson (ombudsman på Sveriges Skolledarförbund).

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Skolverket når en ny tondöv bottennivå.

2020-12-15

I ett öppet brev publicerat i Dagens Samhälle, kritiserar Matz Nilsson att Skolverket framställer...