Västmanlands Läns Tidning 2020-01-13

Börja med att lyssna på rektorerna

Långsiktighet och stabilitet i skolors ledarskap är centralt för goda resultat och en bra arbetsmiljö. Kommuner och fristående huvudmän har goda möjligheter att påverka stabiliteten med en genomtänkt ledarförsörjningsstrategi.

I Västerås finns tyvärr en lönestruktur som gör att det inte alltid lönar sig att ta på sig det stora ansvar som det innebär att vara rektor. Stabilitet gynnas inte heller lönemässigt, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för en väl fungerande skolorganisation, skriver Åsa Kihlström-Hägg, ordförande lokalavdelningen Västerås och Matz Nilsson.

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Skolverket når en ny tondöv bottennivå.

2020-12-15

I ett öppet brev publicerat i Dagens Samhälle, kritiserar Matz Nilsson att Skolverket framställer...